מדיניות אנטי-ספאם

הערה: חברת אקטיב טרייל אינה משכירה, מוכרת, סוחרת או מספקת רשימות דואר אלקטרוני.

במאמץ להגן על מסירה של דואר אלקטרוני חוקי, חברת אקטיב טרייל נוקטת במדיניות קפדנית במלחמת נגד דואר הזבל (ספאם). דואר אלקטרוני שנשלח ללא הסכמה או ללא רשות מפורשת מצד המקבל. הן דואר אלקטרוני מסחרי שלא בהסכמה (UCE) והן דואר אלקטרוני לא-מסחרי שלא בהסכמה מהווים הפרה של תנאי השימוש של אקטיב טרייל. למען הסר ספק, לא ניתן להשתמש בשירותי אקטיב טרייל לשליחת הודעות דואר אלקטרוני ללא הסכמה מפורשת של כל הלקוחות הרשומים במאגר הלקוח.

מדיניות שימוש קביל

חברת אקטיב טרייל מספקת שירותים המיועדים לשיפור התקשורת בין לקוחותיה לבין נמעניה המורשים. בנוסף לחוזה בו מצהיר הלקוח כי כל הנמענים הרשומים במאגרו נרשמו באופן מפורש והביאו את הסכמתם לדיוור, חברת אקטיב טרייל מבצעת בדיקות שגרתיות על מנת להבטיח יישום קפדני של תנאי השימוש. כל תלונה בנוגע לדואר זבל (ספאם) תיבדק, ואם יימצא כי הלקוח הפר את תנאי השימוש – יינקטו צעדים לסיום מיידי של החוזה עימו, ובמידת הצורך יינקטו צעדים משפטיים נוספים.

שימושים בלתי קבילים

דואר אלקטרוני יסווג כדואר שלא בהסכמה (דואר זבל) אם:

 • כתובות המנויים לא נמסרו בהסכמה של 100% על-ידי המנויים ברשימת הדואר האלקטרוני.
 • כתובות הדואר האלקטרוני נאספו באמצעות ליקוט, רשימת דואר אלקטרוני קנויה, רשימת דיוור אחרת או נאספו בכל דרך אחרת שאינה הרשמה ישירה של מנויים ברשימת הדואר האלקטרוני שלך.
 • כתובת “מאת” או “השב” לא חוקית. על כל ההודעות שנשלחות לרשימה שלך להכיל כתובות דואר אלקטרוני חוקיות.

הערה: כל דואר שנשלח על-ידי אקטיב טרייל יכלול הודעה לביטול הרשמה וכל אדם שיבטל הרשמה יוסר באופן אוטומטי ומיידי. הלקוח לא יוכל לעקוף פעולות מערכת מסוג זה.

תכנים ואופני התנהגות אחרים המהווים שימוש בלתי קביל הינם:

 • תוכן המפר זכויות יוצרים, סימן מסחרי, פטנט, סוד מסחרי או קניין רוחני אחר.
 • תוכן שפוגע ברגשות הציבור, לרבות תוכן שמכעיס, מטריד, מאיים, משמיץ או מתעלל באחרים.
 • תוכן שמכיל או מספק קישורים לעירום, פורנוגרפיה, תכנים למבוגרים, סקס, אלימות קיצונית או שפה בוטה.
 • תוכן שמכיל, מספק קישורים אל, או משתתף במזימת פירמידה, הימורים, הגרלות, לוטו וכן הלאה.
 • תוכן שמפרסם או חושף מידע מזהה אישי או מידע פרטי של אנשים מתחת לגיל 13, או שליחת תכנים המיועד לאנשים מתחת לגיל 13 ללא הסכמת הוריהם שניתנת לאימות.
 • תוכן שמספק, מוכר או מציע למכירה את הדברים הבאים: חומרים שנמצאים תחת פיקוח, סמים בלתי חוקיים וסמים מוברחים, אלכוהול, נשקים, חומרים גנובים, פורנוגרפיה או אביזרי מין, תוכניות לתקיפת אנשים אחרים, סחורה בלתי חוקית, שירותי ליווי, הוראות ליצירה, הרכבה או השגה של סחורה בלתי חוקית או נשקים, מידע המשמש להפרת זכויות יוצרים או סימנים מסחריים, להשחתת רכוש של אדם אחר או לפגיעה באנשים או בחיות.
 • תוכן שמשתתף בפעילויות הבאות או מאפשר לצד שלישי כלשהו להשתתף בהן: הנדסה לאחור, הרכבה לאחור או חשיפה בכל אופן אחר של הקוד או המבנה או הרצף המקורי הנסתר של טכנולוגיה; חשיפת סיסמאות פרטיות של אתרי או דפי מנויים; שינוי הודעות של זכויות יוצרים ושינוי מאפיינים (אלא אם כן ניתנה הרשאה בכתב על-ידי המחבר / הבעלים); ופעולות נוספות מסוג זה.

תאימות לחוקים

על הלקוח מוטלת האחריות הבלעדית להבטיח תאימות לכל החוקים החלים, לרבות אך לא רק:

 • (CAN-Spam Act) חוק לסינון דואר זבל משנת 2003
 • חוק להגנת ילדים באינטרנט (Children’s Online Privacy Protection Act)

לידיעתך, אם אנו מקבלים תלונות על כך שאתה שולח פרסומת או הודעת דואר אלקטרוני לא-מסחרית שלא בהסכמה (“דואר זבל”), בנוסף לזכויות האחרות שלהן זכאית חברת אקטיב טרייל במסגרת הסכם זה או במסגרת חוק ישים, חברת אקטיב טרייל רשאית, לפי שיקול דעתה, להשעות את השירות שלך עד לאישור מחדש של כל המנויים ברשימת הדואר האלקטרוני שלך. לא יינתנו הפחתה או החזר של תשלום במהלך תקופת ההשעיה. אקטיב טרייל רשאית לבצע את האישור מחדש בכל דרך מתקבלת על הדעת שהיא תקבע, לפי שיקול דעתה, לרבות אך לא רק, שליחה של הודעת דואר אלקטרוני לכל המנויים ברשימה שלך הדורשת אישור של רצונם להמשיך במנוי לרשימה כזו.

נתקלת בשימוש לרעה במערכת שלנו? ניתן להקליק כאן ליצירת קשר.