קמפיין AB Testing

למדו על כלי ה-AB Testing בשליחת ניוזלטרים בקמפייני דיוור.