עמוד ראשי/מדיניות פרטיות

אקטיב טרייל בע”מ (“אקטיב טרייל”, “החברה”, “אנחנו”) מחויבת להגנת הפרטיות ולשימוש אתי במערכת האוטומציה שלה.

img

פרטיות וביטחון המידע של לקוחותינו, אנשי הקשר והמבקרים שלנו הינם בחשיבות עליונה בעבורנו. אקטיב טרייל מחויבת לשמירה על המידע שאתה חולק עמנו ופועלת על פי כל דין החל עליה בנושא, לרבות, אך לא רק, רגולציה מס’ 2016/679 של הפרלמנט האירופי ושל המועצה להגנה על אישיויות משפטיות טבעיות בדבר עיבוד מידע אישי ועל התנועה החופשית של מידע כאמור (רגולציית הגנת המידע הכללית) (“GDPR”). מדיניות פרטיות זו מסבירה כיצד אקטיב טרייל מעבדת מידע שיכול לבוא לידי שימוש במישרין או בעקיפין לשם זיהוי אדם (“מידע אישי”) ואשר נאסף או נשמר באמצעות מערכותיה, איזה מידע אישי כאמור נאסף, מהן זכויותיך כנושא המידע וכיצד תוכל לממש זכויות אלו.

מילות מפתח שחשוב להכיר

פרטיות וביטחון המידע של לקוחותינו, אנשי הקשר והמבקרים שלנו הינם בחשיבות עליונה בעבורנו. אקטיב טרייל מחויבת לשמירה על המידע שאתה חולק עמנו ופועלת על פי כל דין החל עליה בנושא, לרבות, אך לא רק, רגולציה מס’ 2016/679 של הפרלמנט האירופי ושל המועצה להגנה על אישיויות משפטיות טבעיות בדבר עיבוד מידע אישי ועל התנועה החופשית של מידע כאמור (רגולציית הגנת המידע הכללית) (“GDPR”). מדיניות פרטיות זו מסבירה כיצד אקטיב טרייל מעבדת מידע שיכול לבוא לידי שימוש במישרין או בעקיפין לשם זיהוי אדם (“מידע אישי”) ואשר נאסף או נשמר באמצעות מערכותיה, איזה מידע אישי כאמור נאסף, מהן זכויותיך כנושא המידע וכיצד תוכל לממש זכויות אלו.

פרטיות וביטחון המידע של לקוחותינו, אנשי הקשר והמבקרים שלנו הינם בחשיבות עליונה בעבורנו. אקטיב טרייל מחויבת לשמירה על המידע שאתה חולק עמנו ופועלת על פי כל דין החל עליה בנושא, לרבות, אך לא רק, רגולציה מס’ 2016/679 של הפרלמנט האירופי ושל המועצה להגנה על אישיויות משפטיות טבעיות בדבר עיבוד מידע אישי ועל התנועה החופשית של מידע כאמור (רגולציית הגנת המידע הכללית) (“GDPR”). מדיניות פרטיות זו מסבירה כיצד אקטיב טרייל מעבדת מידע שיכול לבוא לידי שימוש במישרין או בעקיפין לשם זיהוי אדם (“מידע אישי”) ואשר נאסף או נשמר באמצעות מערכותיה, איזה מידע אישי כאמור נאסף, מהן זכויותיך כנושא המידע וכיצד תוכל לממש זכויות אלו.

מילות מפתח שחשוב להכיר

פרטיות וביטחון המידע של לקוחותינו, אנשי הקשר והמבקרים שלנו הינם בחשיבות עליונה בעבורנו. אקטיב טרייל מחויבת לשמירה על המידע שאתה חולק עמנו ופועלת על פי כל דין החל עליה בנושא, לרבות, אך לא רק, רגולציה מס’ 2016/679 של הפרלמנט האירופי ושל המועצה להגנה על אישיויות משפטיות טבעיות בדבר עיבוד מידע אישי ועל התנועה החופשית של מידע כאמור (רגולציית הגנת המידע הכללית) (“GDPR”). מדיניות פרטיות זו מסבירה כיצד אקטיב טרייל מעבדת מידע שיכול לבוא לידי שימוש במישרין או בעקיפין לשם זיהוי אדם (“מידע אישי”) ואשר נאסף או נשמר באמצעות מערכותיה, איזה מידע אישי כאמור נאסף, מהן זכויותיך כנושא המידע וכיצד תוכל לממש זכויות אלו.